Ontwerpen voor het onderwijs
Voor uitgeverij Tumult uit Amsterdam ontwerpen wij lesmateriaal voor leerlingen van
12 tot 18 jaar. Leuk om je als vormgever af te vragen hoe je de doelgroep leerlingen
van deze leeftijd bereikt met vorm, beeld en doe-activiteiten. Het moet leuk, logisch, leerzaam en sprankelend zijnā€¦
Back to Top